Polskie Stowarzyszenia Fundraisingu
 
Polskie Stowarzyszenia Fundraisingu
ul. Szewska 20/4
31-009 Kraków
tel.: 12 423 80 07
e-mail: psf@fundraising.org.pl
http://www.fundraising.org.pl