Etyka

Etyka-1-e1340910736573-640x300

Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne przy zachowaniu różnorodności kulturalnej i pluralizmu oraz świadomi spoczywającej na nas moralnej odpowiedzialności wynikającej z pozyskiwania środków na działalność społeczną, pragnąc zdefiniować wartości, pomagające pogłębić transparentność, chronić prywatność i godność podopiecznych, a także zdobyć zaufanie społeczne i sprostać oczekiwaniom darczyńców, szanując ich prywatność, niezależność i interesy my, niżej podpisani, niniejszym przyjmujemy Deklarację Etyczną Fundraisingu i zobowiązujemy się do przestrzegania jej zasad.

 

W październiku 2011 r. na konferencji fundraisingu w Warszawie została przyjęta Deklaracja Etyczna Fundraisingu. Dokument został wypracowany przez przedstawicieli ponad setki, aktywnych fundraisingowo organizacji. Postanowienia deklaracji respektuje zdecydowana większość polskich fundraiserów. Inspiracją do powstania deklaracji były podobne dokumenty przyjęte w Europie i w Ameryce (m.in. International Statement of Ethical Principles in Fundraising, przyjęty przez przedstawicieli organizacji fundraisingowych z 24 państw podczas IV Międzynarodowego Szczytu Fundraisingu w Noordwijkerhout, w Holandii w 2006 r.).

Naszym marzeniem jest to, żeby podpis pod Deklaracją Etyczną Fundraisingu był warunkiem bycia członkiem naszego stowarzyszenie.

Fundraising staje się zawodem wykonywanym przez setki osób w Polsce. Jestem jedną z tych osób. Pracuję z pasją, bo wiem, że dzięki mojej pracy przyjaciele z organizacji zmieniają świat, nasz świat na trochę lepszy. Rozwijam pozyskiwanie funduszy, zdobywam i pielęgnuję kontakty, planuję i wdrażam strategie, zadaję pytania. Co mogę zrobić, a czego robić nie powinienem? Gdzie leży granica, której przekroczyć nie chcę i nie powinienem? Czy wszystkie chwyty są dozwolone?

Fundraising jest niezwykle wrażliwą sztuką. Łatwo popełnić błąd. Nawet jeżeli nie przekroczymy granicy prawa możemy stracić zaufanie darczyńców, narazić na szwank reputację naszej organizacji, a w końcu to jedyna tak naprawdę cenna rzecz jaką mamy. Pytanie co mogę zrobić, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji? Odpowiedzią na to pytanie jest fundraising oparty o zasady etyczne.

Michał Rżysko, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

Pobierz – Deklaracja Etyczna Fundraisingu format A4