Zgłoś problem

 Zgłoś problem / zadaj pytanie Komisji Etyki

Komisja Etyki, mając na względzie stosowanie i propagowanie najwyższych standardów etycznych w działalności fundraisingowej uznaje za konieczne wprowadzenie i rozpropagowanie wśród członków PSF następujących kanałów komunikacji z KE

Jeżeli myślisz, że Twoje działanie może naruszać zasady etyczne PSF, albo dostrzegłeś, że inny członek Stowarzyszenia narusza niniejsze zasady, możesz zadać pytanie Doradcy lub zgłosić nadużycie do Komisji Etyki, wysyłając e-maila za pomocą poniższej aplikacji. Aplikacja umożliwia wysłanie wiadomości także anonimowo.

Temat

imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Treść wiadomości

UWAGA: jeżeli korzystając z formularza nie podasz danych kontaktowych, Komisja nie będzie w stanie skontaktować się ze zgłaszającym, a jedynie podejmie próbę rozwiązania sprawy w oparciu o podane informacje.

Ponadto, masz do dyspozycji inne możliwości kontaktu w celu zgłoszenia sprawy / zadania pytania:

e-mail na adres: zapytaj_etyka@fundraising.org.pl

list przesłany pocztą na adres:
Komisja Etyki
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
ul. Szewska 20/4
31-009 Kraków, Polska