Wskazówki zawodowca dla każdego fundraisera ! Dla początkujących – co można zrobić, a dla zaawansowanych dlaczego się nie udaje!?

Książeczka to niewielka lecz bardzo treściwa i pełna konkretów!

Wydawnictwo PSF możliwe do nabycia (dystrybucja JMP) (członkowie PSF otrzymali gratis na zebraniu!)

Książka ukazuje się staraniem Naszego Bostońskiego członka, fundraisera Tomasza Kierula i Jerzego Miki, przy ogromnej życzliwości MARCA PITMANA!

Dziękujemy!!!

Wystarczy wpłacić na konto 10109021380000000556001674 – 20 zł (książka) plus 5 zł (przesyłka) z dopiskiem PSF i podać adres aby otrzymać egzemplarz skupiający sporo wiedzy o darczyńcach i ich pozyskiwaniu – zawodowym!

można też zadzwonić 600309617
.
.
.

Marc Pitman to fundraiser i miłośnik darczyńców jego spojrzenie jest bardzo amerykańskie – warto się temu przyjrzeć bo jest… SKUTECZNE !

 

 

 

 

 

Bardzo dziękujemy !

Fundacji Skarbowości ! za wsparcie działań i obecność! Magdo i Sławku – wielkie serce!!!

Dziękujemy za udział i ciekawe głosy o fundraisingu w Polsce!

Konferencja członków Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

głównym tematem: Działalność gospodarcza organizacji !

Dla każdego uczestnika Konferencji książka Marca Pitmana „Proś odważnie” w pakiecie.

W programie

A. przegląd wydarzeń i nowości w świecie fundraisingu

B. działalność gospodarcza nowe aspekty i możliwości w świetle zmian przepisów

C. przygotowanie seminarium na temat

 1. nowych przepisów o ochronie danych osobowych i konsekwencji dla fundraiserów
 2. obecnych nurtów zmian w realiach NGO (przepisy prawne, księgowość, tworzenie fundacji)
 3. różnych pomysłów na edukacje fundraisingową członków PSF !

 

Poniżej spotkania, które organizujemy, warto dowiedzieć się więcej!

Większość tych spotkań będzie w Warszawie

Od połowy roku ruszamy także ze spotkaniami w innych miastach Polski

 

Kalendarium PSF na rok 2017

10 spotkań ! samodzielnych i wokół kursu!

 1. 28 luty

11.00 – 15.00 Zimowy dzień z PSF – spotkanie edukacyjne o podstawach Fundraisingu

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I TWÓRCZE ROZMOWY !

 1.  7 marca

10.00 -14.00 Spotkanie edukacyjne Fundraising w świecie sponsoringu czy sponsoring w świecie Fundraisingu.

Dziękujemy za udział i aktywność uczestniczących osób !

16.00 – 18.00 Spotkanie zarządu PSF

Zarząd zwołał Walne Zebranie Członków!

 1. 28 marca

Fundraisingowa Wiosna – spotkanie edukacyjne o pisaniu listów, pism, próśb i ofert

14.30 – 16.30 Podsumowanie roku w polskim fundraisingu i rozdanie certyfikatów CFR 7

Gratulujemy odbiorcom certyfikatów – zasłużyli solidną pracą na swoje wyniki – średnia po 4 miesiącach kampanii to 40 tysięcy zł !

CFR7 – przeszedł do historii a raczej poszedł w życie! Dziękujemy jeszcze raz za udział uczestnikom i za zaufanie organizacjom delegującym!

 1. 25 kwietnia

10.00 – 13.00 Edukacyjne spotkanie w PSF z darowizną – jakimi metodami w Polsce najlepiej zbierać na dobre cele

13.00 – 14.30 Spotkanie dla organizacji uczestników CFR

15.30 – 17.30 Walne Zebranie Członków

 

 1. 19 – 20 maja

I sesja CFR 8

20 maja  – – – – – –  Festiwal Fundraisingu – ogólnopolski przegląd różnorodnych pomysłów na finansowanie organizacji. W wyniku konsultacji z różnymi osobami – w tym roku zmieniamy formułę Festiwalu: ruszamy w Polskę i organizujemy 5 a może 7 spotkań w miastach Polski, zaczniemy od Bydgoszczy  – wkrótce kalendarz i tematy spotkań!

 

Spotkanie zarządu PSF

 

 1. 22 – 23 – 24 czerwca

II Sesja CFR 8

 

 1. 5 – 6 września

III Sesja CFR 8

Spotkanie zarządu PSF

 

 1. 19 – 20 października

IV Sesja CFR 8

 

 1. 21 października

11 Konferencja PSF

 

 1. 4 stycznia 2018r

V sesja CFR 8

Noworoczne Spotkanie PSF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 KONFERENCJA FUNDRAISINGU

Fundraiserzy w Polsce i ich narzędzia.

W czasie kilku spotkań przedstawimy wyniki niezwykłych badań ” Jak jest w polskim Fundraisingu”

Po dziesięciu latach pracy wiemy już jak można to robić w Polsce ! Jak robią to nasi członkowie? Jak robią fundraising absolwenci naszego zawodowego kursu!

Przedstawimy najbardziej popularne narzędzia fundraiserów stosowane w Polsce i wskażemy te … skuteczne. Zdradzimy sekrety fundraiserów organizacji małych i dużych. Jak pracują gdy są całkiem sami i jak sobie radzą w zespole kilkuosobowym.

28 LISTOPADA  2016 roku w Warszawie.

Będziemy rozmawiać o fundraisingu i fundraiserach w Polsce!

Centrum Konferencyjne – Warszawa ul. Sienna 73

Jedno spotkanie, dwa tematy, trzy możliwości pozyskania materiałów i wiedzy, cztery przykładowe kampanie, pięć długich przerw umożliwiających wymianę doświadczeń, sześć zaskakujących zasad efektywnego fundraisingu

Siedem seminariów, osiem niezwykłych danych z badania „Jak jest”, dziewięć najpopularniejszych i dziesięć skutecznych narzędzi, którymi w Polsce można zebrać fundusze na działalność dobrej organizacji!  

10.30 rozpoczęcie,

seminaria: każde prowadzi zawodowy fundraiser w formie dyskusyjnego spotkania rozpoczynanego od krótkiego wprowadzenia prowadzącego.

Codzienność pracy fundraisera  – jak wygląda czas i działania wokół zbierania funduszy. Każde spotkanie jest efektywne ale tylko kilka z nich daje pieniądze.

Do czego służy zespól czyli co robi 5 osób wokół fundraisera

Jak pracować z drobnymi darczyńcami żeby zbierać pieniądze od dużych !

Od czego warto zacząć?

Organizacje specyficzne i te skazane na sukces.

Fundraising zaawansowany czyli co robi fundraiser w 10 roku swoich działań.

zakończenie 16.30

 

Spotkania dedykowane darczyńcom i członkom PSF .

Członkowie PSF aby uczestniczyć wpłacają  składkę, składka roczna to 120 zł!

Pozostali chętni do uczestnictwa w proszeni są o wpłatę na konto PSF darowizny na cele statutowe PSF

warto wysłać zgłoszenie (imię nazwisko telefon mail) na psf@fundraising.org.pl!

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu powstało 28 stycznia 2006 r. , by działać dla dobra wspólnego poprzez wspieranie rozwoju fundraisingu w Polsce. Cele PSF to integracja środowiska fundraiserów w Polsce, ustanawianie i propagowanie najwyższych standardów etycznych w działalności fundraisingowej oraz edukacja w zakresie fundraisingu.

Pragniemy, aby wszystkie polskie organizacje wypełniały swą misję i potrafiły finansować swoją działalność i rozwój prowadząc dialog z darczyńcami. Brak pieniędzy nie musi być przeszkodą w czynieniu dobra.

Obecnie mamy ponad 6000 absolwentów szkoleń, a nasze dotychczasowe inwestycje w fundraising mają łączną wartość blisko 2 milionów złotych, nie licząc tysięcy godzin przepracowanych przez wolontariuszy. Wyszkoliliśmy ponad 300 certyfikowanych fundraiserów, obecnie trwa kurs CFR 7 edycji a kolejny rozpocznie się w 2017r.

W 2011 roku uchwaliliśmy na I Kongresie Etyki Fundraisingu – polskie zasady uczciwego postępowania w naszym zawodzie. Mamy też bardzo rozległe relacje międzynarodowe, bo uczymy się od najlepszych na świecie i sami też dzielimy się naszym dorobkiem z fundraiserami w wielu krajach.

 

Archivo baseGłówne cele

Cele PSF to integracja i reprezentowanie środowiska polskich fundraiserów w kraju i za granicą, ustanawianie i propagowanie najwyższych standardów etycznych w działalności fundraisingowej oraz edukacja w zakresie fundraisingu. Pragniemy, aby wszystkie polskie organizacje miały fundusze na wypełnianie swej misji i były stabilne finansowo dzięki profesjonalistom odpowiedzialnym za rozwijanie relacji z darczyńcami. Brak pieniędzy nie może być przeszkodą w czynieniu dobra.

Archivo baseWizja

Po 10 latach działalności PSF to wielu członków reprezentujących ponad 200 organizacji. Naszym dążeniem jest, aby w każdej organizacji społecznej działał przynajmniej jeden profesjonalny fundraiser (pracownik albo wolontariusz wyznaczony wyłącznie do pozyskiwania funduszy), oraz by wszyscy fundraiserzy byli aktywnymi członkami swojego stowarzyszenia.
Jeśli wszystkie stowarzyszenia, fundacje, organizacje religijne, uczelnie, szpitale i hospicja, kluby sportowe, muzea, galerie, opery i filharmonie oraz inne instytucje realizujące jakąś ważną społeczną misję utworzą stanowiska pracy dla fundraiserów, to pieniądze przestaną być dla wielu z nich jedynie marzeniem, a staną się tym, czym mają być: narzędziem do czynienia dobra, służenia potrzebującym i zmieniania świata na lepsze. Chcemy zmienić powszechnie panujący pogląd, że księgowość należy powierzać fachowcom, a fundraising można zostawić amatorom, bo konsekwencje braku pieniędzy są poważniejsze niż skutki niezamierzonego błędu w deklaracji podatkowej.

Fundraising jest dziś w Polsce, tak jak w wielu krajach, zawodem przyszłości, ale już dziś można pracować w nim odnosząc wielkie sukcesy. PSF chce pomagać tym, którzy podejmując pracę jako fundraiserzy pokonują przeszkody i inicjują zmiany, stając się pionierami planowego, etycznego i skutecznego zbierania funduszy z wielu źródeł. Nagłaśniamy i promujemy pracę fundraiserów poprzez wydawnictwa, konkursy i media.

Nasze Stowarzyszenie jest oparte na wartościach: służbie, osobistym zaangażowaniu, wzajemnej pomocy, uczciwości i szacunku. Zasady etyczne, jakimi się kierujemy wynikają z Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu z roku 2006, oraz Polskiej Deklaracji Etycznej Fundraisingu uchwalonej w Warszawie w roku 2011 podczas I Kongresu Etyki Fundraisingu.

Stowarzyszeniem kierują jego członkowie. Są wśród nich głównie fundraiserzy, ale także ich przełożeni (prezesi i członkowie zarządów) oraz sympatycy. Członkostwo PSF nie jest nagrodą za osiągnięcia, lecz wyrazem poparcia dla idei profesjonalnego pozyskiwania funduszy, dlatego do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy chcą być ambasadorami PSF w swoim środowisku.

[quote align=”left” color=”#999999″]Pragniemy, aby wszystkie polskie organizacje poznały radość i wolność, jaką niesie profesjonalny fundraising i zmieniający się na lepsze świat.[/quote]

Fundraising jest zmianą, która wymaga determinacji, odwagi i cierpliwości, dlatego fundraiserzy stale się doskonalą zdobywając wiedzę i doświadczenie. Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu wspiera ich w tym poprzez organizację szkoleń, konferencji i seminariów tematycznych, prowadząc spotkania Klubu Fundraisera w całej Polsce. Ułatwiamy też udział w szkoleniach za granicą, dzięki żywym relacjom, jakie łączą nas z fundraiserami w wielu krajach, na kilku kontynentach. Współpracujemy z nimi przy licznych projektach, a wykładowcy PSF prowadzili kursy i sesje na konferencjach m.in. na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Japonii, Francji i Izraelu.

Od początku swego istnienia PSF jest zaangażowane w prace Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA), które wspiera narodowe organizacje fundraiserów w całej Europie. Jako jedyni w Polsce przyznajemy fundraiserom sygnowany przez PSF Certyfikat, weryfikowany przez Komisje Certyfikacyjną  EFA a który potwierdza profesjonalne kwalifikacje i jest uznawany na całym świecie. Dotąd wyszkoliliśmy ponad 300 certyfikowanych specjalistów, którzy zebranymi pieniędzmi udowodnili, że są skuteczni w tym fachu. Prowadzimy również kursy na kilku uczelniach wyższych.