Magazyn

Polscy fundraiserzy mają swoje czasopismo – „Fundraising. Magazyn o zarządzaniu i filantropii”. To pierwszy w Polsce periodyk przeznaczony dla osób, dla których fundraising jest zawodem, pasją lub sposobem na polepszanie świata.

Na łamach Magazynu piszemy o:

 • skutecznym i etycznym fundraisingu organizacji i instytucji społecznych,
 • sposobach nawiązywania trwałych relacji z darczyńcami,
 • zarządzaniu i motywowaniu zespołu fundraisingowego,
 • kreowaniu stabilności finansowej organizacji i instytucji społecznych.

 

Magazyn przeznaczony będzie dla:

 • fundraiserów,
 • zarządów i pracowników organizacji i instytucji społecznych,
 • specjalistów zajmujących się obszarem PR i CSR,
 • prawników i księgowych związanych z sektorem NGO.

 

Magazyn „Fundraising” został powołany w czerwcu 2011 r. przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, którego celem jest działanie dla dobra wspólnego poprzez wspieranie rozwoju fundraisingu w Polsce. Cele PSF to:

 • integracja środowiska fundraiserów w Polsce,
 • ustanawianie i propagowanie najwyższych standardów etycznych w działalności fundraisingowej,
 • oraz edukacja w zakresie fundraisingu.

Zachęcamy do współpracy redakcyjnej oraz dzielenia się swoimi uwagami, opiniami i propozycjami. Kontakt: psf@fundraising.org.pl

1 numer magazynu „Fundraising”

Nakład został wyczerpany.

 

 

 

 

 

 

 

 

magazyn_okladka

2 numer magazynu „Fundraising”

Trafił do rąk wszystkich członków PSF oraz uczestników wielu szkoleń.

Zobacz spis treści!

 

Aby dostać egzemplarz magazynu należy złożyć dowolną darowiznę (uwzględniając naszą pracę) na konto:
Volkswagen Bank 58 2130 0004 2001 0440 6591 0003 podając dane do wysyłki (należy doliczyć 6 zł kosztów przesyłki).

 

 

 

okładka nr 3

3 numer magazynu „Fundraising”

Zapraszamy do zamówienia przesyłki do domu.

Aby dostać egzemplarz magazynu należy złożyć dowolną darowiznę (uwzględniając naszą pracę) na konto:
Volkswagen Bank 58 2130 0004 2001 0440 6591 0003 podając dane do wysyłki (należy doliczyć 6 zł kosztów przesyłki).

 

 

 

 

okładka nr 3

4 numer magazynu „Fundraising”

Zapraszamy do  zamówienia przesyłki do domu.

Aby dostać egzemplarz magazynu należy złożyć dowolną darowiznę (uwzględniając naszą pracę) na konto:
Volkswagen Bank 58 2130 0004 2001 0440 6591 0003 podając dane do wysyłki (należy doliczyć 10 zł kosztów przesyłki).