Misja i wizja

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu powstało 28 stycznia 2006 r., by działać dla dobra wspólnego poprzez wspieranie rozwoju fundraisingu w Polsce.

Archivo baseGłówne cele

Cele PSF to integracja i reprezentowanie środowiska polskich fundraiserów w kraju i za granicą, ustanawianie i propagowanie najwyższych standardów etycznych w działalności fundraisingowej oraz edukacja w zakresie fundraisingu. Pragniemy, aby wszystkie polskie organizacje miały fundusze na wypełnianie swej misji i były stabilne finansowo dzięki profesjonalistom odpowiedzialnym za rozwijanie relacji z darczyńcami. Brak pieniędzy nie może być przeszkodą w czynieniu dobra.

Archivo baseWizja

Po 6 latach działalności PSF zrzesza 300 członków reprezentujących ponad 200 organizacji. Naszym dążeniem jest, aby w każdej organizacji społecznej działał przynajmniej jeden profesjonalny fundraiser (pracownik albo wolontariusz wyznaczony wyłącznie do pozyskiwania funduszy), oraz by wszyscy fundraiserzy byli aktywnymi członkami swojego stowarzyszenia.
Jeśli wszystkie stowarzyszenia, fundacje, organizacje religijne, uczelnie, szpitale i hospicja, kluby sportowe, muzea, galerie, opery i filharmonie oraz inne instytucje realizujące jakąś ważną społeczną misję utworzą stanowiska pracy dla fundraiserów, to pieniądze przestaną być dla wielu z nich jedynie marzeniem, a staną się tym, czym mają być: narzędziem do czynienia dobra, służenia potrzebującym i zmieniania świata na lepsze. Chcemy zmienić powszechnie panujący pogląd, że księgowość należy powierzać fachowcom, a fundraising można zostawić amatorom, bo konsekwencje braku pieniędzy są poważniejsze niż skutki niezamierzonego błędu w deklaracji podatkowej.

Fundraising jest dziś w Polsce, tak jak w wielu krajach, zawodem przyszłości, ale już dziś można pracować w nim odnosząc wielkie sukcesy. PSF chce pomagać tym, którzy podejmując pracę jako fundraiserzy pokonują przeszkody i inicjują zmiany, stając się pionierami planowego, etycznego i skutecznego zbierania funduszy z wielu źródeł. Nagłaśniamy i promujemy pracę fundraiserów poprzez wydawnictwa, konkursy i media.

Nasze Stowarzyszenie jest oparte na wartościach: służbie, osobistym zaangażowaniu, wzajemnej pomocy, uczciwości i szacunku. Zasady etyczne, jakimi się kierujemy wynikają z Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu z roku 2006, oraz Polskiej Deklaracji Etycznej Fundraisingu uchwalonej w Warszawie w roku 2011 podczas I Kongresu Etyki Fundraisingu.

Stowarzyszeniem kierują jego członkowie. Są wśród nich głównie fundraiserzy, ale także ich przełożeni (prezesi i członkowie zarządów) oraz sympatycy. Członkostwo PSF nie jest nagrodą za osiągnięcia, lecz wyrazem poparcia dla idei profesjonalnego pozyskiwania funduszy, dlatego do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy chcą być ambasadorami PSF w

Fundraising jest zmianą, która wymaga determinacji, odwagi i cierpliwości, dlatego fundraiserzy stale się doskonalą zdobywając wiedzę i doświadczenie. Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu wspiera ich w tym poprzez organizację szkoleń, konferencji i seminariów tematycznych, prowadząc spotkania Klubu Fundraisera w całej Polsce. Ułatwiamy też udział w szkoleniach za granicą, dzięki żywym relacjom, jakie łączą nas z fundraiserami w wielu krajach, na kilku kontynentach. Współpracujemy z nimi przy licznych projektach, a wykładowcy PSF prowadzili kursy i sesje na konferencjach m.in. na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Japonii, Francji i Izraelu.

Od początku swego istnienia PSF jest zaangażowane w prace Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA), które wspiera narodowe organizacje fundraiserów w całej Europie. Jako jedyni w Polsce mamy prawo przyznawać fundraiserom sygnowany przez EFA Certyfikat, który potwierdza profesjonalne kwalifikacje i jest uznawany na całym świecie. Dotąd wyszkoliliśmy ponad 200 certyfikowanych specjalistów, którzy zebranymi pieniędzmi udowodnili, że są skuteczni w tym fachu. Prowadzimy również kursy na kilku uczelniach wyższych.

W szkoleniach prowadzonych przez PSF wzięło dotąd udział ponad 6000 osób, a duża część z nich skorzystała z pomocy doradczej naszych ekspertów. W organizacjach absolwentów tych szkoleń zmieniła się postawa wobec darczyńców, wzrosła akceptacja dla profesjonalnych metod zarządzania i zrozumienie dla procesów, które decydują o kondycji finansowej. Część tych organizacji pozyskała po szkoleniach wielu hojnych darczyńców, a od nich pieniądze na działalność i rozwój.