Edukacja zawodowa w PSF!

Edukacja zawodowa fundraiserów to szkolenie składające się z 100 godzin teorii i ponad 200 godzin praktyki.
Realizacja polega na faktycznym wykonaniu kampanii i zebraniu pieniędzy dla swojej organizacji pod kierunkiem trenerów.
To już dziewiąta edycja kursu – CFR9.

Zainteresowanych zapraszamy do zapytań. Chętnym wysyłamy informator – j.mika@fundraising.org.pl

Zgłoszenia od marca 2018r!

Dodatkowe spotkanie dla Zarządów organizacji i kandydatów ew. możliwość konsultacji 24 maja 2018r.
 24-25-26 maja 2018 SESJA I Podstawy Fundraisingu i narzędzia oraz plan
 21- 22-23 czerwca 2018 SESJA II Komunikacja z darczyńcą i sponsorem
 31 sierpnia – 1września 2017 SESJA III Stosowanie narzędzi w praktyce, doświadczenia
 19 – 20 października 2017 SESJA IV Doświadczenia, diagnoza org, prawo finanse
 4 stycznia 2019r SESJA V Zawód fundraisera, rozwój kompetencji, egzamin

Wartość CFR 9 – 10000 zł, (minimalna kwota netto zebrana w kampanii )
stawka specjalna dla uczestników zgłoszonych do końca kwietnia CFR 9 – 8610 zł,
Koszty kursu obejmują: prowadzenie zajęć 100g. konsultacji do 10g, certyfikacji, wynajmu sali, zajęć, koszty egzaminu, dyplomu i materiałów, organizacji i rekrutacji. Wręczenie certyfikatów styczeń 2019.
Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko adres telefon oraz krótką motywację i informacje o organizacji.

4 stycznia zakończyliśmy kurs CFR 8

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i wykładowcom!

Na złotej liście darczyńców w jednej z kampanii kursowych znalazł się Mateusz Morawiecki! Co ciekawe i budzi podziw dla osoby, jeszcze wtedy ministra –  poproszony w czasie jednego z wielu spotkań tego dnia (prośba przygotowana w ramach CFR z konsultantem! przedstawiona przez absolwentów CFR) z prywatnego konta przekazał dużą darowiznę! Wieczorem była na koncie i rozdzwoniły się telefony w fundacji! A jeszcze tego samego wieczoru usłyszeliśmy decyzję o nowym premierze.

Gratulacje dla fundacji! gratulacje dla fundraiserki i kursantki!

Wyrazy szacunku dla Premiera Mateusza Morawieckiego! Dziękujemy!

Fundraising to siła darczyńców!

 

 

 

 

 

 

W maju 2018 roku rusza zawodowy Kurs Fundraisingu CFR 9

Chcesz zdobyć certyfikat zawodowego Fundraisera i kompetencje zgłoś się!

Organizujemy konsultacje dla zainteresowanych organizacji !

W styczniu 2018 egzamin i finał kursu CFR 8

 

Przed nami dwie ostatnie sesje CFR 8

ruszają kampanie !

pierwsze pieniądze już są…

 

Kurs wystartował!

Mamy dwie grupy! wychodząc na przeciw potrzebom uczestników jedna grupa w Warszawie a druga w Zielonej Górze – Czerwińsku.

Dwie sesje wspólne reszta pracy w grupach  – zaczynamy!

 

To już ósmy raz rozpoczynamy Zawodowy Kurs Fundraiserów CFR!

Dodatkowe spotkanie dla Zarządów organizacji i kandydatów 25 kwietnia 2017 r.

Odpowiedź na największe potrzeby organizacji doprowadziła nas do organizacji szkoleń fundraiserów w jego najbardziej zawansowanej formie. CFR jest oparte o polskie doświadczenia i osiągniecia oraz wiedzę pozyskana przez PSF od amerykańskich, kanadyjskich, europejskich a nawet japońskich i Izraelskich fundraiserów w ramach współpracy z AFP i EFA.  Obecnie wspieramy się także badaniami polskiego rynku  fundraisingowego i fundraiserów w Polsce opracowanymi w 2016 roku.

Kurs zawodowy certyfikowanego fundraisera

CFR 8

Część teoretyczna kursu trwa ponad 100 godzin. Równolegle do programu edukacyjnego jest realizowany 200-godzinny program praktyczny polegający na samodzielnym zaplanowaniu i przeprowadzeniu kampanii fundraisingowej. Kurs zapewnia treść zajęć umożliwiających to przygotowanie oraz do 10 godzin konsultacji i weryfikacji dokumentów przez wykładowców i konsultantów. Po zaliczeniu obecności na zajęciach, napisaniu planu kampanii, przeprowadzeniu jej pod kierunkiem konsultanta i przedstawieniu do oceny raportu z części praktycznej, absolwenci mogą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego PSF/EFA. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest, miedzy innymi – zebranie w kampanii fundraisingowej sumy równej przynajmniej – po odliczeniu kosztów  – wartości kursu tj. 10 tysięcy zł.

Program jest zgodny ze standardem kształcenia opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Tematyka zajęć kursowych obejmuje cztery zasadnicze obszary:

  1. Pozyskiwanie funduszy i proszenie o wsparcie
  2. Zarządzanie zasobami
  3. Planowanie i kierowanie procesem poszukiwania funduszy
  4. Zarządzanie ludźmi

 

Od kilku lat widząc większą dostępność wiedzy z zarządzania skupiamy się szczególnie na obszarze pierwszym i trzecim.

Kurs zawodowy to 10 dni spotkań poświęconych metodom, sposobom i doświadczeniom…

Poszczególne sesje przygotowują do stworzenia planu działania i solidnej refleksji organizacyjnej dotyczącej celów, następnie do prowadzenia kampanii mającej na celu zebranie funduszy.

Na koniec realizacja kampanii fundraisingowej wspierana przez konsultantów.

terminy CFR 8 

  • 19 – 20 maja 2017                               SESJA I         Podstawy Fundraisingu i narzędzia oraz plan

  • 22-23-24 czerwca 2017                     SESJA II        Komunikacja z darczyńcą i sponsorem

  • 5 – 6 września 2017                   SESJA III       Stosowanie narzędzi w praktyce, doświadczenia

  • 19 – 20 października 2017        SESJA IV      Doświadczenia, diagnoza org, prawo finanse

  • 4 stycznia 2018r                         SESJA V       Zawód fundraisera, rozwój kompetencji, egzamin

zgłoś się aby otrzymać szczegółowe informacje lub zadzwoń 600309617

j.mika@fundraising.org.pl

 

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruszyła rekrutacja na CFR 8

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu podejmuje działania mające na celu integrację i promocję środowiska polskich fundraiserów w kraju i za granicą, popularyzuje wysokie standardy etyczne w działalności fundraisingowej oraz kształci zawodowych fundraiserów.

Zajmujemy się realizacją naszej misji poprzez następujące działania:

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver” background_pattern=”otw-pattern-3″]Edukacja przyszłych i obecnych fundraiserów na temat etycznego i planowego pozyskiwania funduszy.[/otw_shortcode_info_box]

[aio_button align=”center” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Zobacz” relationship=”dofollow” url=”http://www.szkolenia.fundraising.org.pl/”]

 

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver” background_pattern=”otw-pattern-3″] konferencje fundraisingu.[/otw_shortcode_info_box]

[aio_button align=”center” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Zobacz” relationship=”dofollow” url=”http://konferencja.fundraising.org.pl/”]

 

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver” background_pattern=”otw-pattern-3″]Spotkania Klubu Fundraisera na terenie całej Polski.[/otw_shortcode_info_box]

[aio_button align=”center” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Sprawdź” relationship=”dofollow” url=”http://www.fundraising.org.pl/stowarzyszenie/klub-fundraisera/”]

 

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver” background_pattern=”otw-pattern-3″]Konsultacje w zakresie prowadzenia kampanii fundraisingowej, wprowadzania strategii fundraisingowej w organizacji i przeprowadzania zmian w organizacji po wprowadzeniu fundraisingu.[/otw_shortcode_info_box]

[aio_button align=”center” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”Sprawdź” relationship=”dofollow” url=”http://www.fundraising.org.pl/dzialalnosc/doradztwo-ekspertow-psf/ „]

 

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver” background_pattern=”otw-pattern-3″]nasi trenerzy współpracują z uczelniami wyższymi i prowadzą kursy z fundraisingu, odbyły się w ramach programów studiów magisterskich uzupełniających na UPJP2 w Krakowie, WSB Poznań, Opole.[/otw_shortcode_info_box]

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver” background_pattern=”otw-pattern-3″]Tworzenie odpowiedniego środowiska prawnego dla fundraiserów i organizacji pozarządowych.[/otw_shortcode_info_box]

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver” background_pattern=”otw-pattern-3″]Budowanie sieci fundraiserów zawodowych.[/otw_shortcode_info_box]

Ułatwiamy też udział w szkoleniach za granicą, dzięki żywym relacjom, jakie łączą nas z fundraiserami w wielu krajach, na kilku kontynentach. Współpracujemy z nimi przy licznych projektach, a wykładowcy PSF prowadzili kursy i sesje na konferencjach m.in. na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Japonii, Francji i Izraelu.

Od początku swego istnienia PSF jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA), Organizacja ta skupia narodowe stowarzyszenia zawodowe fundraiserów w całej Europie. Współpracuje także z amerykańską AFP. Jako jedyni w Polsce mamy prawo przyznawać fundraiserom sygnowany przez PSF i weryfikowany przez Komisję szkoleń EFA Certyfikat, który potwierdza profesjonalne kwalifikacje i jest uznawany na całym świecie. Dotąd uczyliśmy  ponad 300 certyfikowanych specjalistów, którzy zebranymi pieniędzmi udowodnili, że są skuteczni w tym fachu. Prowadzimy również kursy na kilku uczelniach wyższych. Więcej na dedykowanej stronie szkoleń PSF www.szkolenia.fundraising.org.pl

Polskie organizacje mogą lepiej wypełniać swoją misję i będą bardziej stabilne finansowo jeśli podejmą kształcenie profesjonalistów odpowiedzialnych za rozwijanie relacji z darczyńcami, rozwijanie sieci darczyńców oraz etyczne pozyskiwanie sponsorów a także planowe poszukiwania innych  funduszy na działalność statutową.