Stowarzyszenie

cropped-PicMonkey-Collage.jpg

 

Archivo basePolskie Stowarzyszenie Fundraisingu powstało 28 stycznia 2006 r. , by działać dla dobra wspólnego poprzez wspieranie rozwoju fundraisingu w Polsce. Cele PSF to integracja środowiska fundraiserów w Polsce, ustanawianie i propagowanie najwyższych standardów etycznych w działalności fundraisingowej oraz edukacja w zakresie fundraisingu.

Pragniemy, aby wszystkie polskie organizacje wypełniały swą misję i potrafiły finansować swoją działalność i rozwój prowadząc dialog z darczyńcami. Brak pieniędzy nie musi być przeszkodą w czynieniu dobra.

Obecnie mamy ponad 6000 absolwentów szkoleń, uczestników Konferencji i wykładów jest pewnie drugie tyle a nasze dotychczasowe inwestycje w fundraising mają łączną wartość blisko 2 milionów złotych.  Ważniejsza jednak jest praca liczona w tysiącach godzin przepracowanych przez wolontariuszy. To dzięki nim zdarzyło się wiele!

Wyszkoliliśmy ponad 300 certyfikowanych fundraiserów, a kolejni rozpoczną szkolenie wiosną. W 2011 roku uchwaliliśmy na I Kongresie Etyki Fundraisingu – polskie zasady uczciwego postępowania w naszym zawodzie. Mamy też bardzo rozległe relacje międzynarodowe, bo uczymy się od najlepszych na świecie i sami też dzielimy się naszym dorobkiem z fundraiserami w wielu krajach.

Przeczytaj o :