Członkostwo

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą brać udział w rozwijaniu etycznego i skutecznego fundraisingu w Polsce, a przez to działać dla dobra wspólnego. Nasza organizacja została założona 29.01.2006 przez fundraiserów z kilkunastu organizacji pozarządowych, ale chcemy, by wkrótce należeli do niego wszyscy odpowiedzialni za zbieranie funduszy na cele społeczne, zarówno ci zajmujący się fundraisingiem zawodowo, jak i ci, którzy dopiero stawiają w nim pierwsze kroki.

Jakie są korzyści z członkostwa PSF?

 • promocja swojej organizacji i możliwość jej udziału we wspólnych projektach z PSF, innymi organizacjami reprezentowanymi w Stowarzyszeniu oraz organizacjami partnerskimi PSF zza granicy,
 • promocja swojej indywidualnej działalności – jako doświadczonego fundraisera, czy też osoby budującej swój profesjonalny warsztat zawodowy,
 • możliwość nagłośnienia swych działań w zaprzyjaźnionych z PSF Mediach,
 • znaczące zniżki, a niekiedy również zwolnienie z opłat za uczestnictwo w krajowych i zagranicznych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych lub rekomendowanych przez PSF,
 • możliwość osobistego rozwoju zawodowego pod kierunkiem najlepszych ekspertów z Polski i z zagranicy,
 • kontakt z międzynarodowym środowiskiem fundraiserów, z którym PSF utrzymuje bieżące kontakty – jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (www.efa-net.org), współpracujemy też z amerykańskim Association of Fundraising Professionals (www.afpnet.org) i brytyjskim Resource Alliance (www.resource-alliance.org).
 • integracja z polskimi fundraiserami działającymi na różnych polach, możliwość wymiany doświadczeń, szanse udziału we wspólnych projektach i kampaniach,
 • bieżące informacje dot. możliwości rozwijania fundraisingu w kraju i na świecie (newsletter),
 • najbardziej aktywnie współpracujący członkowie otrzymują pocztę mailową w domenie fundraising.org.pl, co zwiększa wiarygodność ich działań, korespondencji w kampaniach fundraisingowych,
 • rekomendacje naszych ekspertów.

Wszystkie te przywileje są dostępne dla członków PSF, którzy mają dzięki temu być coraz skuteczniejsi w zdobywaniu funduszy dla organizacji, w których pracują na co dzień. Z czasem lista tych korzyści będzie coraz dłuższa.

Oprócz przestrzegania Statutu i regulaminów, członek PSF ma trzy zobowiązania:

 • trzeba podjąć się przynajmniej jednego zadania na rzecz PSF,
 • brać udział w dorocznym zebraniu walnym,
 • płacić roczną składkę członkowską (120 zł rocznie).

Przy wysyłaniu zgłoszenia do Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 120 zł, która po przyjęciu kandydata, traktowana jest jako składka członkowska. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata, opłata wpisowa zostanie zwrócona.

Zapraszamy do współpracy!

Konto dla składek i darowizn: Volkswagen Bank 58 2130 0004 2001 0440 6591 0003