Kursy edukacyjne

Archivo baseEdukacja fundraisingowa jest jednym z głównych celów działalności Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

PSF jest inspiratorem kształcenia organizując głównie SPOTKANIA EDUKACYJNE – jest to forma klubowa w czasie której prezentujemy wiedzę zgromadzona w PSF lub dokonujemy wymiany doświadczeń.

wspieramy organizację SZKOLEŃ i konsultacji, udzielamy patronatu na szkolenia o których możemy powiedzieć że będą efektywne i przyczynią się do rozwoju dobrych praktyk i skutecznych narzędzi.

wskazujemy szkolenia otwarte z zakresu fundraisingu dla organizacji pozarządowych i instytucji realizujących projekty typu non-profit.

Dla urzędów miast, gmin i powiatów, które współpracują z lokalnymi organizacjami celem wzmocnienia aktywności obywatelskiej regionu, kierujemy kompleksową ofertę szkoleń zamkniętych prowadzonych przez wskazanych współpracowników PSF.

Szkolenia są dostępne też dla osób prywatnych, nie pracujących dla żadnej organizacji.

Posiadamy własny zespół trenerski – doświadczonych praktyków i fundraiserów, którzy od wielu lat pracują w organizacjach pozarządowych i znają ich potrzeby, oczekiwania i problemy.

Dzięki zaangażowaniu naszych członków doskonale znamy rynek stowarzyszeń i fundacji oraz instytucji działających non-profit.

Program szkoleń jest zgodny ze standardami Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA).

Specyfika szkoleń wspieranych przez PSF polega na tym, że spotykają się na nich przedstawiciele różnych organizacji, z różnych regionów kraju. Istnieje zatem możliwość wymiany informacji i spojrzenia na swoje działania przez pryzmat osób pracujących na podobnych stanowiskach i spotykających się z podobnymi problemami w innych organizacjach.

Każde takie szkolenie jest przygotowywane indywidualnie, pod kątem potrzeb i doświadczenia uczestników i zgodnie ze standardami PSF.

Zaletą takiej oferty jest skupienie na treści i efektach PSF monitoruje wiedzę i sposoby jej przekazywania.

Kompleksowa i samodzielna organizacja szkoleń – organizacja sali szkoleniowej, wyżywienie i rezerwacja miejsca noclegowego dla uczestników jest działalnością dodatkową realizowaną przez naszych partnerów.

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji po zakończonym spotkaniu. Stawiamy także do dyspozycji wiedzę i konsultacje w formie telefonicznej lub mailowej. Uczestnicy firmowanych przez nas  szkoleń mogą zostać członkami Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.