fbpx

Szkolenia na zamówienie

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu oferuje przygotowanie szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców. Oferta budowana jest na podstawie rozmów przeprowadzonych z zamawiającym. W efekcie, powstaje plan szkolenia, które idealnie odpowiada potrzebom danej organizacji. Po każdym szkoleniu wystawiane są zaświadczenia ukończenia kursu dla każdego uczestnika.

Zapraszamy do kontaktu: szkolenia@fundraising.org.pl

Dotychczas szkolenia na zamówienie tworzone były w tematyce:

  • fundraising, efektywne budowanie kampanii, crowdfunding,
  • zarządzanie organizacją i zasobami ludzkimi, zarządzenie czasem, zmianą,
  • psychologiczne aspekty zarządzania,
  • planowanie strategiczne,
  • świadome przywództwo,
  • kapitały żelazne,
  • praca zespołowa,
  • komunikacja i PR, budowanie własnej marki,
  • CSR
  • Jak pisać granty